0910 675 255 office@proben.sk

horných končatín

Ortézy horných končatín

Ortézy horných končatín sú ortopedicko protetické pomôcky, ktoré majú za úlohu funkčne ovplyvniť určitú  časť tela podľa liečebných potrieb pacienta. Sú vyrábané individuálne, podľa odporúčania ošetrujúceho lekára, v zhode s liečebnými nárokmi a potrebami pacienta. Pri výrobe ortéz horných končatín využívame najrôznejšie materiály, tak aby sme ich vhodným výberom, docielili optimalizáciu požadovaných funkčných vlastností vyrobenej pomôcky. Všetky materiály používané na výrobu ortéz horných končatín sú zdravotne nezávadné. Ortézy horných končatín sa využívajú pri zlomeninách kostí, vykĺbení, vyvrtnutí, natiahutí a poškodení väzov a kĺbov, sú určené na odľahčenie, fixáciu a niekedy ako náhrada za sádru, taktiež sa využívajú pri zápaloch, pri syndróme karpálneho tunela, spasticite.

LEKÁRSKY PREDPIS

Individuálne zhotovované ortézy horných končatín predpisujú lekári so špecializáciou – ortopédia, chirurgia, traumatológia alebo rehabilitácia.

Podľa druhu ortéz horných končatín delíme individuálne zhotovené ortézy horných končatín na:

Individuálne ortézy horných končatín, bandážneho typu – liečebné Kód ŠUKL – I 10031   Úhrada  poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak jedenkrát za rok.

Individuálne ortézy horných končatín, bandážneho typu – kompenzačné Kód ŠUKL – I 10033                                                                                                                                                                Úhrada poisťovňou dvakrát za rok z každého druhu pomôcky

Zápästná neoprénová ortéza, zápästná neoprénová ortéza s palcom, zápästná neoprénová ortéza s dlahami, laketná neoprénová ortéza, ramenná neoprénová ortéza, gilchrist, hemi – záves, dezolt

Individuálne ortézy horných končatín, nebandážneho typu – liečebné Kód ŠUKL – I 10032     Úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak jedenkrát za rok.

Individuálne ortézy horných končatín , nebandážneho typu – kompenzačné Kód ŠUKL – I 10034                                                                                                                                                               Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok z každého druhu pomôcky

Ortéza na palec alebo prst z NTT, ortéza prsta dynamická, fixačná ortéza prstov , ortéza zápästia z NTT, fixačná ortéza predlaktia z NTT, antispastická, fixačná alebo kĺbová ortéza lakťa z NTT, fixačná ortéza ramena z NTT, abdukčná ortéza ramenného kĺbu