0910 675 255 office@proben.sk
Ortéza je zhotovená z odľahčeného hliníka. Používa sa na fixáciu prsta v požadovanom postavení.

kód

1 10032 – liečebné
1 10034 – kompenzačné