0910 675 255 office@proben.sk

ortopedická obuv

Ortopedická obuv

Ortopedická obuv je špeciálny typ obuvi, vyrábaná individuálne na mieru, podľa požiadaviek pacienta. Ortopedická obuv slúži k funkčnej kompenzácií najrôznejších porúch nohy. V niektorých prípadoch je ortopedická obuv využívaná ako špeciálna obuv k protéze dolnej končatiny alebo ortéze dolnej končatiny. V niektorých prípadoch je možné kompenzovať ortopedickou obuvou výrazný jednostranný skrat dolnej končatiny.  

LEKÁRSKY PREDPIS

Individuálne zhotovovanú ortopedickú obuv predpisujú lekári so špecializáciou – ortopédia, chirurgia, traumatológia alebo rehabilitácia.

Podľa druhu ortopedickej obuvi delíme individuálne zhotovovanú obuv:

Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, polotovarová / Kód ŠUKL – I 10000
Úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá / Kód ŠUKL – I 10001
Úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

Obuv ortopedická individuálna, zložitá  / Kód ŠUKL – I 10002
Úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá / Kód ŠUKL – I 10003
Úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

Ortopedická obuv dámska

Ortopedická obuv pánska

Ortopedická obuv detská