0910 675 255 office@proben.sk

Firma Oto Bendík PRO-BEN so sídlom v Poprade bola založená v auguste roku 1993. Nachádza sa v centre mesta v bezbariérových priestoroch a poskytuje komplexnú ortopedicko-protetickú starostlivosť pre občanov. Náplň firmy pozostáva z výdaja, výroby, opráv a úprav ortopedicko-protetických zdravotných pomôcok a poradenskej činnosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našom neštátnom zdravotníckom zariadení je hradené zdravotnými poisťovňami podľa liečebného poriadku.

Starostlivosť o pacientov je zabezpečená kolektívom pracovníkov s odbornou i praktickou zručnosťou a úzkej spolupráci so širokým okruhom lekárov, najmä odborníkov z odborov ortopédie, traumatológie a rehabilitácie.

Pri výrobe pomôcok sú využívané moderné technologické postupy, zdravotne nezávadné materiály, digitálna obrazová dokumentácia a pod., pričom sú využívané poznatky získané z odborných kurzov, prednášok, školení a literatúry.

Cieľom firmy, ktorá je členom profesného združenia, je poskytnúť odbornú pomoc telesne a zdravotne postihnutým občanom, a tak im pomôcť urobiť ich život znesiteľnejším.