0910 675 255 office@proben.sk

Protézy dolných končatín

Protézy dolných končatín

 

 

LEKÁRSKY PREDPIS

 

Individuálne zhotovované protézy dolných končatín predpisujú lekári so špecializáciou – ortopédia, chirurgia, traumatológia alebo rehabilitácia.

 

Individuálne protézy dolných končatín – privykacie Kód ŠUKL – I10041

Úhrada poisťovňou jedenkrát, po reamputácii znova jedenkrát

 

Individuálne protézy dolných končatín – prvé definitívne vyhotovenie  Kód ŠUKL – I10042

Úhrada poisťovňou jedenkrát, po reamputácii znova jedenkrát

 

Individuálne protézy dolných končatín , štandardné endoskeletárne – opakované definitívne vyhotovenie Kód ŠUKL – I10043

Úhrada poisťovňou jeden kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta jedenkrát za 5 rokov

 

Individuálne protézy dolných končatín , štandardné exoskeletárne – opakované definitívne vyhotovenie Kód ŠUKL – I10044

Úhrada poisťovňou jeden kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta jedenkrát za 3 roky

 

Individuálne protézy dolných končatín – špeciálne Kód ŠUKL – I10045

Úhrada poisťovňou jeden kus jedenkrát za 5 rokov

 

Individuálne protézy dolných končatín u poistencov do 18 rokov – opakované definitívne vyhotovenie Kód ŠUKL – I10046

Úhrada poisťovňou jeden kus dvakrát za rok