0910 675 255 office@proben.sk
Je zhotovená z PE stehennej objímky a modulárnej konštrukcie. Slúži pre prvoaputovaných pacientov.

kód

1 10041
1 10042
1 10043
1 10046