0910 675 255 office@proben.sk
Zhotovená z termoplastu s upínaním na súchy zips,používa sa pri DMO, NCMP a pod.

kód

1 10032 – liečebné
1 10034 – kompenzačné