0910 675 255 office@proben.sk
Ortéza sa skladá z trupovej a končatinovej časti, ktoré sú vzájomne spojené kĺbom. Mechanický ramenný kĺb umožňuje nastavenie abdukcie v rozsahu cca od 30 do 90 stupňov.

kód

1 10032 – liečebné
1 10034 – kompenzačné