0910 675 255 office@proben.sk
Je zhotovená z laminátu s ťahom ovládajúcim uchop ruky. Možnosť použitia pracovných násadcov

kód

1 10050
1 10052
1 10054