0910 675 255 office@proben.sk
zhotovovaná aj na mieru veľkosti štandardné cca od 18 do 25 pevné vedenie päty, vystužená sára podľa inidkácie

kód

1 1004 – pre pacientov do 18 rokov