0910 675 255 office@proben.sk
Ortéza sa používa pri pooperačných a poúrazových stavoch. Vyhotovenie vo viacerých verziách s 1- osým, 4-osým limitovaným kĺbom, dlhá, krátka verzia.

kód

1 10022 – liečebné
1 10024 – kompenzačné