0910 675 255 office@proben.sk
Bandáž je zhotovená zo zdravotne nezávadnej textílie. Slúži na fixáciu kľučnej kosti.

kód

1 1001 – liečebné
1 1002 – kompenzačné