0910 675 255 office@proben.sk
Bedrový pás je zhotovený zo vzdušného a pevného materiálu, v ktorom sa nachádzajú planžetové výstuhy, na spevnenie a fixáciu.

kód

1 10011 – liečebné
1 10013 – kompenzačné