0910 675 255 office@proben.sk
Používa sa pri pooperačných stavoch, prípadne ako preventívna pomôcka.

kód

1 10022 – liečebné
1 10024 – kompenzačné